From the City Health Office of Tuguegarao
No. of Confirmed Cases: 21,500
No. of Active Cases: 11
No. of Recovered Cases: 20,762
No. of Death Cases: 727 (plus 2 suspected cases pending confirmation)
Newly Recovered: 0
New Cases: 5
Re-Exposed: 0
  • Ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa MINIMUM PUBLIC HEALTH STANDARDS sa lahat ng pagkakataon.
  • Pakiusap lamang na kung maaari ay MAGSUOT ng FACEMASK tuwing nasa enclosed spaces.
  • Ugaliin rin ang PAGHUHUGAS ng KAMAY o gumamit ng ALCOHOL o ALCOGELS.
  • Mag PHYSICAL DISTANCING, iwasan ang matataong mga lugar.
  • Sa oras na makaramdam ng sintomas, AGAD NA MAG-ISOLATE at magpatest sa pinakamalapit na testing centers sa inyong lugar.
  • Sama-sama nating pigilan ang pagkalat ng Covid-19 para sa kaligtasan ng lahat.
  • Magpabakuna at sundin ang rekomendasyon ng mga doktor.
Official data from the City Health Office based on cases reported with official results and verified to be residents of Tuguegarao City